top of page

Water in wyn


Ek weet nie van een mens wat nie ‘n goeie lewe wil leef nie. ‘n Goeie lewe het ‘n paar komponente en elkeen van ons sal iets anders sê. Sommige van ons sal sê om darem genoeg geld te hê om te doen wat jou lewe van jou vra, of genoeg tyd vir werk en leef en verhoudings en rus. Vir nog ander gaan ‘n goeie lewe oor werksbevrediging en om sin te vind in wat jy doen. Daar is die wat ‘n goeie lewe meet aan fisiese gemak of aan sosiale verbintenisse en goeie verhoudings. Ook dinge soos gesondheid en keusevryheid speel ‘n rol.


‘n Goeie lewe gaan beslis daaroor om met diep lewensin, vrede en harmonie te leef en om al meer ‘n heel en gesonde mens te wees op alle vlakke van jou lewe. Maar – en hierdie is nie so maklik om te hoor nie – dit val nie uit die lug nie. Trouens val geen vorm van ‘n goeie lewe net uit die lug nie.


As gelowige mense glo ons dat God die bron is van die goeie en mooi dinge in ons lewe en dit is ongetwyfeld so, maar dit beteken nie dat God soos ‘n towenaar gereed staan om al ons wense te laat waar word nie. Die een wat die werk moet insit, is ekself en iewers ontmoet God my dan daarin en vind daar hierdie onverklaarbare reaksie plaas waar my eie insette en God se teenwoordigheid ‘n resultaat lewer. Wanneer dit gebeur voel ons meestal oorweldig en gebruik woorde soos “Dit voel soos ‘n wonderwerk” of “Ek kan skaars glo dat daar soveel genade in my lewe is.”


Natuurlik is daar ook lewensomstandighede wat ons vasvang en waaraan ons maar min kan doen. Of die lewe draai sy rug na my en daar gebeur dinge wat die koers van my lewe verander. Dit is dan baie meer uitdagend om ‘n “goeie lewe” te leef, maar nie onmoontlik nie. Die meetsnoere van wat ‘n goeie lewe is, word verander wanneer ‘n mens se oorspronklike idee van ‘n “goeie lewe” uitgedaag word.


God vra van my die toewyding en oorgawe om, waar moontlik, besig te wees met watter aktiewe lewegewende prosesse ook al nodig mag wees om te help om ‘n sekere soort realiteit te skep. Daar is wel ‘n sekere deel hiervan wat nie my toedoen of binne my beheer is nie en dit is hier waar ek aan God oorgee en Hom vertrou om te doen wat Hy moet doen.


Rich Villodas vat dit briljant saam: “Before the water turned into wine, someone had to do the ordinary, tiresome task of filling the water pots. We want the new wine to just appear, but Jesus calls us to fill the jars first. In short, God often wants us to participate in our own transformation”.


Ek is daarvan oortuig dat ons elkeen medeskeppers van realiteit is (of kan wees), maar dit is nie ons wat die water in wyn verander nie. Daar is ‘n baie goeie kans dat God ons water in wyn wil verander, maar dit kan net gebeur as daar water in die houers is en die een wat die water – soms met baie moeite – moet aandra, is ek ekself. Jy sal weet in watter omstandighede van jou lewe hierdie waar is. Mag die Here aan jou die genade en interne motivering gee om dit te doen wat binne jou mag is en die res aan Hom oor te laat.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page