top of page

Hallo uit Japan! Gaman: Lankmoedig

Updated: Feb 14

Ons weet maar al te goed dat die lewe regtig nie maanskyn en rose is nie. Die lewe is nooit net maklik nie en het die geneigdheid om jou voete onder jou uit te slaan net wanneer jy dink jy het nou mooi jou staan gekry.


Dit was eintlik maar nog altyd so. M. Scott Peck begin sy baie bekende boek “The Road Less Travelled” nie verniet met hierdie woorde nie:  “Life is difficult. This is a great truth, one of the greatest truths. It is a great truth because once we truly see this truth, we transcend it. Once we truly know that life is difficult-once we truly understand and accept it-then life is no longer difficult. Because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters.” 


In Japan word kinders alreeds van kleins af die konsep van “gaman” geleer, wat beteken “om die skynbaar ondraaglike met geduld en waardigheid te deurleef”. “Gaman” gaan daaroor om innerlik serk te bly en nie te verkrummel of in te gee wanneer die omstandighede waarin jy jou bevnd onuithoudbaar isnie.


Hierdie is natuurlik ‘n baie bekende Christelike beginsel ook en dit word baie mooi saamgevat in 2 Timoteus 1: 7: “Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.”


Om te leer om te midde van uiters moeilike omstandighede, maar net een voet voor die ander te sit, te doen wat gedoen moet word en te weet dat daar letterlik niks op aarde is wat vir ewig aanhou nie.

Gaman is in die Bybel “longsuffering” of lankmoedigheid. Lankmoedigheid of “longsuffering” is gevul met genade, hoop en vrede en moedig ons aan om moed te hou. Dit is nie ‘n needrukkende slagoffer mentaliteit waar ‘n mens kan sien hoe lank die persoon nou al “gesuffer” het nie en hoe swaar die las van die lewe op iemand se skouers lê nie.


Die dilemma is natuurlik dat ‘n mens so met “gaman” en interne stamina leer leef dat jy so taai soos ‘n sening word en alle lewensvreugde verloor. Dit is een ding om met amper militaristies sterk te wees en met ‘n kwaai gesig en taai, maar ook onkwesbaar, soos ‘n ratel die lewe soos een lang parade in die bloedige son aan te pak. Dit is iets heeltemal ander om dit met ‘n hart vol vrede en openheid vir klein momente van vreugde en skoonheid te doen, terwyl jy in die ligkring van God se hoop, genade en vrede leef.


Davis John: Gaman is a Japanese concept that emphasizes the importance of enduring suffering with dignity and patience. It is a cultural value that is deeply rooted in Japanese tradition and is associated with the stoic nature of the Japanese people. By practicing Gaman, individuals can develop the inner strength and resilience necessary to overcome adversity and maintain their composure in difficult situations.


Dalk verwoord Ronald Rolheiser dit die mees aangrypende as hy sê: “Life is not a problem to be solved, but a mystery to be lived through”.


©️ Marina vd Linde 20234 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page