top of page

Die pad wat na die lewe lei


Heelwat mense het groot geword met die klassieke “De breede en de smalle weg” in hulle huise. Hierdie voorstelling is natuurlik gebaseer op die gedeelte in Matteus 7 wat sê: “Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.” Daar is baie detail om waar te neem in hierdie voorstelling, maar wat my altyd opval is God se alsiende oog in die middel met die vlamme van die hel aan die een kant en die hemelse stad vol engele aan die ander kant.
Tog wonder ek of die klassieke verstaan van die een pad wat na die hel en die ander wat na die hemel lei, nie ons verstaan van hierdie beeld beperk nie.

Dit help ons dalk meer wanneer ons besef dat ‘n sekere soort pad in my lewe, my by ‘n bestemming uitbring wat nie lewegewend is nie, terwyl ‘n ander soort pad lewenspotensiaal en oorvloed van lewe moontlik maak.


Jesus sê die pad wat nie die lewe kies nie, is eintlik ‘n maklike pad. Dit vra nie veel opoffering, ek kan doen net wat ek wil, ek hoef nie bewustelik of verantwoordelik met my lewe om te gaan nie, maar die uiteinde of “unintended outcomes” is destruktief.

Die ander soort pad wat na die lewe lei, se poort “is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min.” Dit is ‘n moeiliker pad wat vra dat ek bewustelik leef, moeite doen, myself gee vir iets meer as my onmiddellike behoeftes, dink oor wat ek doen, voor ek iets besluit so goed as moontlik probeer verreken wat die uitkoms sou kon wees, reflektief met my lewe en my gedrag omgaan.


Om ‘n sekere soort mens te wees, vra sekere lewenskeuses. In Efesiers 4:1 staan daar: “Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het.” Om met ander woorde ‘n soort pad te kies – ‘n lewenswandel te kies – wat my roeping waardig is. Daar is sekere lewenskeuses wat God se droom vir my en my eie droom vir myself, gaan inhibeer en kortwiek, terwyl ‘n ander soort lewenswandel hierdie groter droom juis help realiseer. ‘n Mens sou ook kon sê: “Live a life worthy of your calling.” Of soos Trevor Hudson dit stel: “God’s will is that I live out my little piece of His dream with actions that fit the shape of my being.”


Wanneer ek die pad kies wat na die lewe lei, beteken dit dat ek sal moet leer om vir sekere dinge "nee" te sê, sodat ek vir ander dinge “ja” kan sê. Ongelukkig kan ons in hierdie opsig nie ons brood aan albei kante gebotter kry nie, al wil ons soms.


Robert Frost was reg in sy bekende gedig “The road not taken” (vers 1 en 4)


Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth;

I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence: Two roads diverged in a wood, and I— I took the one less traveled by, And that has made all the difference.


75 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page