top of page

Die pad van die koringkorrel

Vir die meeste van ons bly dit ‘n moeilike gedagte dat ons Jesus nie net in sy lewenstyl nie, maar ook in sy volledige oorgawe aan God sal volg. Dat ek voortdurend weer moet sê: “Nie my wil nie, maar U wil” en “Meer van U, minder van my”. Dat daar met ander woorde nie plek is vir my ego en sy of haar streke op my pad met God nie en dat ek voortdurend, elke dag, om elke hoek en draai daarmee gekonfronteer sal word om dit eerlik in die gesig te staar en te sien hoe ek, selfs in opregte toewyding aan die Here, groot dele van die dag tog uit my ego leef, en dit glad nie raaksien nie.

Kunswerk: Lisa Aisato

Die pad van die koringkorrel is ongelukkig nie ‘n eenvoudige pad nie, want dit vra dat ek my eie sienings en persepsies sal uitdaag en konfronteer, dit vra dat ek mense sal verdra wat nie inpas in my denkraamwerk nie, dit vradat ek sal luister na argumente wat glad nie vir my sin maak nie, dit vra dat ek myself vrywillig bereid sal verklaar om in ongemak in te stap, om te midde van ‘n klomp paradoks te leef, om my verwagtings van mense en die lewe en realiteit te laat vaar en om oop te wees dat die pad waarop Jesus my gaan lei, dalk anders lyk as wat ék wil hê. Die slegte nuus is dat die pad van die koringkorrel my nie toelaat om koning te kraai op my eie werf nie. Inteendeel…

Ek weet van niemand wie se ego dít sommer net sal sluk nie. En dit is hier waar die koringkorrel begrawe word, want om teen my menslike natuur en aard en ego in te kies, voel maar altyd so bietjie soos doodgaan.


Die uiteinde, sê Jesus, is ironies genoeg ‘n lewe wat soos ‘n groot oes lyk! Nie net vir myself nie, maar vir almal met wie ek te doen kry.

Daarom is dit belangrik om bewus te word hoe mense in my lewe my beleef. So kom ons vra onsself: beleef mense my as iemand wat dink dat ek mag koning kraai, of as die koringkorrel wat op ‘n uitdagende pad van “ego-dekonstruksie” is, en daarom besef dat ek in my verhouding met Jesus dit nie gaan vryspring om aan myself te sterf nie? Die konfronterende is dat mense ons nie altyd soos die koringkorrel beleef nie - en in hierdie besef lê die gawe, want hierin staan Jesus se uitnodiging duidelik voor my. En dit is vir geen ego maklik nie. As ek myself nie só laat verloor nie, is die alternatief potensieel verwoestend – vir my en ander.


28 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


留言功能已關閉。
bottom of page