top of page

Om vry te kan asemhaal

Updated: Jun 11, 2022


Vryheid was nog altyd vir my ‘n baie hoë waarde. Die meeste mense het ‘n diep behoefte aan vryheid, maar wat sê ons nou eintlik as ons sê ons wil vry wees?


Ons leef in ‘n sogenaamde “kultuur van vryheid”, waar mense dink dat vryheid beteken dat ek kan doen net wat ek wil, solank ek nie iemand anders skade aandoen nie. Die dilemma hiermee is dat hierdie soort vryheid nie werklik vryheid is nie, want dit maak my eintlik ‘n gevangene van my eie drange en impulse.


Daar is ‘n verskil tussen interne en eksterne vryheid. Eksterne vryheid beteken dalk dat daar niks ekstern is wat my bewegings en keuses inhibeer nie, maar sonder interne vryheid verander eksterne vryheid baie maklik in ‘n nagmerrie. Ek kan byvoorbeeld kies om soveel seksuele avonture te hê as wat ek wil of om nie my finansiële verantwoordelikhede na te kom of my skuld te betaal nie. Ek kan kies om nie my huismense in ag te neem nie en disrespekvol te leef en ek kan my glad nie aan spoedbeperkings steur nie. Op die oppervlak lyk dit dalk soos vryheid, maar die vraag is of ek intern vry is? Trevor Hudson sê graag: “We are free to choose whatever we want, but we are not free from the consequences of our choices”.


Dit is eers wanneer ek intern vry raak dat eksterne vryheid ‘n ongelooflike voorreg is. Maar dit is ook wanneer ek intern vry is dat ek besef eksterne vryheid - om te doen net wat ek wil - is nie ‘n voorvereiste nie. Soms is mens vasgekluister in jou huis of word jy drasties beperk deur ‘n brose of siek lyf of het jy nie geld om die lekker dinge van die lewe te doen nie of is daar een of ander iets wat jou eksterne vryheid dramaties inhibeer.

Maar as jou hart en jou siel vry is, kan jy vry asemhaal en is jy ten diepste vry. Natuurlik is die ideaal dat interne en eksterne vryheid in balans sal wees. Maar as ek nie ekstern vry kan wees nie, kan my hart en siel nog steeds vry wees.


Dit is juis hierdie soort vryheid wat God ook vir elkeen van ons begeer.


Vryheid is ‘n kern kenmerk van ‘n lewe in Christus. Ek dink hier aan tekste soos Galasiërs 5:1: “Christus het ins vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder ‘n slawejuk laat indwing nie”. En vers 13: “Jull is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ‘n verskoning om sonde te doen noen nie”. En 2 Kor 3: 17: “Waar die Gees van die Here is daar is vryheid”. So wat sou God se idee van vryheid wees?


Vryheid is nie outonomie of om te doen waarvoor jy lus is sonder enige beperkings nie.


So wat is interne vryheid? Om werklik vry te wees vra dat my hart in pas sal kom met God se groot droom vir myself en die ganse wêreld. In God se droom is daar nie naastenby so baie wette en reëls en moets en moenies soos in die wêreld waarbinne ons leef en mekaar laat leef nie. Ons is baie harder op mekaar as wat God op ons is. Eintlik sê Jesus God het net twee lyne waarbinne die hele lewe geleef moet word en daarbinne is ons vry. Jy moet die Here lief hê met alles wat jy is en het en jy moet die mense om jou liefhê, net soos wat jy vir jouself lief is. Hierdie woorde het natuurlik enorme en verreikende implikasies, want ons sukkel selfs om dit te verstaan.


Ons is met ander woorde vry wanneer ons in pas leef met God se droom van hoe ons mense kan leef, maar as ons harte en siele nie vry is nie, is ons nie vry nie. En dit is hier waar ons genooi word om oop te wees vir die Gees wat ons wil leer om vry te wees.


Om vryheid in ‘n mens se primêre verhoudings te ervaar is seker een van die grootste voorregte. Die meeste mense sukkel maar om aan mekaar die ruimte te gee sodat die ander persoon se hart en siel vry kan wees en albei vry kan asemhaal.


‘n Verhouding word gekenmerk deur vryheid daar waar albei wederkerig gee en neem en diensbaar is aan mekaar, waar albei mekaar aanvaar, waar ‘n mens jouself kan uitleef, waar jy spasie het en vry kan asemhaal, waar albei ‘n opinie het, waar ‘n mens veilig voel, waar albei realistiese verwagtings van mekaar het, waar daar ‘n sekere mate van finansiële onafhanklikheid vir beide is, waar ons albei verantwoordelik omgaan met ons hulpbronne sodat die verhouding veilig voel, waar jy nie die heeltyd die horlosie hoef dop te hou as jy alleen iets gaan doen nie, waar albei se belange op die hart gedra word en waar ons mekaar kan koester, waar ons mekaar dit gun om te floreer. (Dalk lees jy hier en besef dat jou naaste verhoudings nie so vry is nie. Ek hoop dat jy en die ander persoon op ‘n liefdevolle manier hieroor kan praat en mekaar kan hoor, sodat julle verhouding al meer ‘n lewegewende plek kan word.)


Om toe te laat dat die Gees ons vrymaak om so te leef dat iemand anders ook kan vry wees, is soos om vir die eerste keer wakker te word en te sien hoe die lewe en verhoudings tussen mense veronderstel was om te wees.


Mag ons elkeen oop wees daarvoor dat die Gees ons leer van vry wees, sodat ons en almal in ons lewe vry kan asemhaal en in oorvloed kan lewe.


Luister na die mooi musiek van Nella Fantasia oor God se droom van vryheid vir elke mens...26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page