top of page

Om God se stem te hoor: Volg jou natuur

Ons word dikwels in ons lewens gedryf deur wat ons glo ons veronderstel is om te wees en nie deur wie ons eintlik is nie.

 

John Middleton Murray sê: “For a good man to realize that it is better to be whole than to be good is to enter on a straight and narrow path compared to which his previous rectitude was flowery license.”

Parker Palmer sê hieroor: “One dwells with God by being faithful to one’s nature. One crosses God by trying to be something one is not.”

 

Hierdie woorde het daarmee te doen dat wanneer ek getrou is aan my aard, is dit makliker om die beste weergawe van myself te wees. Wanneer ek ontrou is aan my aard, word ek baie maklik ‘n ongesonde weergawe van myself, tot groot nadeel van myself en veral ander. Of anders gestel: “We will become better… not by trying to fill the potholes in our souls, but by knowing them so well that we can avoid falling into them.”

 

Die vraag is dus nie: Wat is ek veronderstel om met my lewe te doen nie? Die vraag is eerder: Wat is my natuur? As jy na jou roeping soek, sonder om die materiaal te verstaan waarmee jy werk, sal dit wat jy met jou lewe probeer bou, nie standhoudend wees nie en nie die toets van die tyd deurstaan nie.

 

Alles in die wêreld het ‘n aard of ‘n natuur, wat vra om geëer te word.

As die pottebakker nie die aard van die klei eer nie, sal die werk misluk.

As die ingenieur nie die aard van die staal en die sement eer nie, sal die struktuur inmekaar sak.

As die sjef nie die aard van die bestanddele eer nie, gaan die kos oneetbaar wees.

 

Of soos die bekende aanhaling sê: “As jy ‘n vis beoordeel volgens sy vermoë om te vlieg, sal hy regdeur sy lewe dink hy is dom.”

 

Die ou verhaaltjie word vertel van abba Zusya, wat aan die einde van sy dae vir mense gesê het: “Wanneer ek voor God staan, gaan hy nie vir my vra: Zusya, waarom was jy nie Moses nie, of waarom was jy nie Elia of selfs die Christus nie? Hy gaan vra, Zusya, waarom was jy nie Zusya nie?”

 

Dit is nie noodwendig altyd so maklik nie, maar sou jy dalk stelselmatig by ‘n plek kon kom waar jy besef dat wie jy bedoel is om op hierdie aarde te wees, reeds in jou ingeprogrammeer is? Kan jy sien dat God belangstel in jou drome, ideale en hartsbegeertes, in jou unieke aard, omdat dit die rou materiaal is waardeur Hy sy drome vir hierdie werklikheid laat realiseer?

 

Jy dra reeds in jou diepste begeertes iets van God se eie hart. Dalk is dit tyd dat jy luister wat jou siel vir jou daaroor sê…

 

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page