top of page

Die dag voor die OpstandingVandag is Stil Saterdag. Daardie stil en mistieke dag waartydens ‘n misterie besig was om plaas te vind wat die hele geskiedenis van die mensdom sou raak. Daarom hou gelowiges wêreldwyd steeds, na al die eeue, die dieper en afwagtende stilte van Stil Saterdag in ons harte vas, wetende dat ‘n groot misterie besig was om in hierdie vreemde ure te ontvou. Dit is ‘n dag waarop ons ons harte gereed maak vir die deurbreek van die Lig van die Lewe op Sondagoggend, die dag van die opstanding van Jesus Christus.


In die afgelope week vertel Willie Grobbelaar vir my van die musiek getiteld “Cantique de Jean Racine” deur Gabriel Fauré. En wat ‘n heerlike ontdekking was dit nie. (Dankie, Willie!)


In die tweede vers word die een reël so vertaal:

“Shake off the sleep of a languishing soul.”


Dalk is dit dié gebed vir die dag voor Opstandingsondag: dat die Here my kwynende siel sal wakker maak uit ‘n diep slaap, sodat ek op ‘n nuwe manier kan lewe. Dit is natuurlik iets wat net Hy kan doen. Uit my eie kan ek dit nie doen nie.


Dit gebeur ook nie brutaal of met geweld nie, maar sag, soos ‘n bloeisel wat oopgaan na die winter, soos ‘n kind wat wakker word na droomlose, diep slaap, soos ‘n vrug wat ryp word en tot wasdom kom. Mag elkeen van ons beleef hoe die Here presies dit doen, hoe die Opstanding ook in ons gebeur en mag hierdie musiek jou help om oop te wees daarvoor.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page