top of page

'n Rein hart wat lig reis


In die Bybel kry ons die verwysing na ‘n rein of opregte hart, maar presies wat is dit? Spreuke 4:23 sê: “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.” In Psalm 51:12 staan daar: “Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.”


Ek het eenmaal gelees dat iemand sê: ”The goal of a relationship with God is purity of heart.” Wat is die definisie van ‘n rein hart?


‘n Rein hart gaan daaroor om my diepste motiewe en redes oor hoekom ek optree soos ek optree te ken en om al meer bewus te word van wie ek vir myself en mense sê ek is en al minder te maak of ek iets is wat ek nie is nie. Dit is ‘n moeilike proses, want ek glo maklik my eie stories.


Die gevolg is, dat soos my hart rein word, word my gees vernuwe, want wie ek werklik is laat God se lewe in my opborrel, en dit maak my standvastig, omdat ek dan nie meer gryp na die verbygaande giere van wie ek dink ek moet wees nie, maar omdat ek al meer en meer en sterker en sterker groei om die mens te wéés wat God met my bedoel het.


Psalm 101: 2 gaan nog verder: “Ek wil my daaraan toewy om opreg te lewe. In my huis wil ek lewe met ‘n opregte hart.”

Om opreg te lewe vra dat ek my diepste motiewe sal ken en die moed sal hê om soms teen my dikwels onsuiwer motiewe te kies. Dit vra dat ek myself en al my streke sal ken, myself sal waarneem en vra hoekom ek optree soos ek optree. Om opreg te lewe vra dat ek al eerliker en deursigtiger sal word. Dit impliseer dat ek nie probleme onder die mat kan invee nie, maar dit in die gesig staar en hanteer. Hoe meer ek met ‘n opregte hart begin leef, hoe minder word my bagasie en hoe ligter kan ek reis. Ek ontdek selfs stelselmatig dat ek gelukkiger voel, want daar is al minder dinge in myself wat in die donker hoeke skuil en my aftrek. Ek begin om God in die mees onverwagse detail raaksien. Ek begin leef met verwondering. Ek word ligter.


Om tussen ander mense voor te gee dat ek met ‘n opregte en rein hart leef is redelik maklik – ons almal doen dit van tyd tot tyd. Maar om in jou eie huis met ‘n opregte en rein hart te leef is nie so eenvoudig nie. Om jou diepste motiewe tussen die mense naaste aan jou te ondersoek is moeisaam en daarom kan dit selfs pynlik wees om met ‘n opregte hart te leef, maar as ek dit nie doen nie word my bagasie swaarder tot ek myself later deur die lewe sleep.


God nooi ons op die pad van ‘n rein en opregte hart sodat ons ligter kan reis.

48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page