top of page

Wanneer die wêreld naby kom

Ons praat dikwels van ons taak in “die wêreld”. Dit is goed en wel, maar wie en wat is die wêreld? Wanneer Jesus Christus van die wêreld praat, praat Hy van die hele geskape werklikheid, alles en almal, en ons kan vandag verstaan dat Hy inderdaad gekom het vir die wêreld. Ook dat God se droom ‘n universele droom is vir die hele wêreld.


Maar hoe werk dit vir my? Een van die moeilike dinge van die konsep van “die wêreld” is dat die wêreld so groot en ver voel, dat dit eintlik ‘n totaal onbereikbare en filosofiese idee geword het. Hoe op aarde gaan ek my roeping uitleef in “die wêreld”? As ‘n mens dink dat jy hier is vir “die wêreld”, verlam dit ‘n mens omdat jy totaal magteloos voel.


Juis daarom is dit belangrik om te verstaan dat wanneer ons praat van “die wêreld” praat ons nie van een of ander onbereikbare konsep daar ver nie. Dit wat ons “die wêreld” noem, is eintlik eerstens “my wêreld”.


Dit maak sin om nie aan die wêreld as ‘n planeet met meer as 8 biljoen mense dink nie, maar dat God my eerstens roep vir “my wêreld”, daardie realiteite waarbinne ek 90% van my dae leef. Die mense en diere saam met wie ek elke dag woon, my kollegas, my werknemers, my familie en vriendekring, die bure en die mense in die woonbuurt, die mense wie ek elke dag op straat ontmoet in my handel en wandel, vreemdelinge wat ek gereeld ontmoet wat later bekende gesigte word. In realiteit is dit vir die oorgrote meerderheid van my dae “my wêreld”.


Natuurlik word ek genooi om voortdurend verder te kyk as my kring. Daar is ook mense en plekke waar ek kies om heen te gaan of waar die lewe my heen neem. Maar die plek waar ek leef en werk en myself as ‘n gawe gee vir die mense rondom my, is daardie kring mense met wie ek 90% van my tyd deel. Dit is in die heel eerste plek “die wêreld” waarvoor God my roep en hier lê my eerste verantwoordelikheid. Moeder Teresa se bekende woorde pas soos ‘n handskoen hierby: “If you want to change the world, go home and love your family.”


Wanneer elkeen van ons besef dat “die wêreld” eintlik maar “my wêreld” is en dat ek myself daar vir die oorgrote meerderheid van die tyd gee, word my wêreld en jou wêreld en ons elkeen se wêreld uiteindelik soos ‘n sel in ‘n organisme wat almal saam een groot geheel vorm en uiteindelik Jesus Christus se manier van wees in die ganse groter wêreld indra. Maar dit begin altyd by my en my wêreld.


So nou wonder ek sommer: wat en wie is tans vir jou “die wêreld”?
4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page