top of page

Hallo uit Japan!: Geïntegreerd

Updated: Feb 14

Baie van ons het grootgeword met die gedagte dat enigiets wat vreemd is of anders is as wat jy ken, gevaarlik is en ‘n mens moet verkieslik daarvan wegbly. Gelukkig weet ons vandag dat daar wonderlike konsepte in die wêreld is, wat ons lewe kan verryk en ons manier van dink oor die lewe kan verdiep.

 

In die Westerse wêreld word daar nou al vir meer as 500 jaar  geglo dat ‘n sekere manier van doen superieur is, terwyl Westerse mense stelselmatig begin agterkom dat ‘n vaste manier van dink en doen eintlik nogal erg verskraald kan wees en dat die meeste Westerse mense nie geïntegreerde lewens leef nie. Dit is ook waar van baie van ons se spiritualiteit.

 

Die meeste van ons is nog steeds so bedraad dat ons hoofsaaklik in ons koppe leef, ook in terme van ons verhouding met die Here. Die gedagte aan ‘n geïntegreerde spiritualiteit, waar my kognitiewe, spirituele, emosionele en somatiese aspekte geïntegreerd is, kom beslis nie vir ons natuurlik nie – en dit is nie Jesus se skuld nie!

 

As volgelinge van Jesus Christus in die 21ste eeu het ons desperaat nodig om meer geïntegreerd te begin dink en leef. Die manier hoe ons dit tot hier gedoen het werk nie baie goed nie. Hieroor voel ek baie passievol. Om die waarheid te sê is ek oortuig dat die meeste gelowige mense en Christen kerke nog nie eers ‘n begin gemaak het in die rigting van ‘n geïntegreerde spiritualiteit nie.

 

Om ons hiermee te help kan ons dalk ‘n bietjie kyk na hoe ander kulture op aarde baie meer geïntegreerd leef en kyk of daar nie een of twee dinge is wat ons by hulle kan leer nie.

 

In Japan is daar byvoorbeeld ‘n aantal fassinerende lewensbeginsels wat hulle help om meer gesonde, florerende en geïntegreerde mense te wees. Die mense van Japan het oor duisende jare beginsels ontwikkel wat meebring dat hulle met diep respek leef teenoor die natuur en alle lewe, dat hulle estetiese lewens leef en ‘n heilige respek het vir die groter geheel waarbinne hulle lewens plaasvind. So al glo die mense van Japan drasties anders, vermoed ek dat hierdie beginsels van die Japanese ‘n skat is waarby hedendaagse Christene baie kan leer.

 

Ek nooi jou om saam met my te gaan kyk hoe hulle dink. In die volgende paar refleksies gaan ons by ‘n paar van hierdie waardevolle beginsels stilstaan. Vir nou kan jy dalk solank begin dink hoe dit sal lyk wanneer jy die kognitiewe, spirituele, emosionele en somatiese aspekte van jou lewe begin integreer.


©️ Marina vd Linde 20232 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page